The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Ett Helicons blomster

Language: Swedish (Svenska)

Och skulla jag sörja, så vore jag tokot, 
ty ingen gör rakt, vad Vår Herre gör krokot, 
och ingen sorg på livsens stråt 
kan tvättas bort av gråt. 

Min glädje var ringa, min motgång var mycken, 
min strängalek gjord till att falla i stycken, 
och gjort att förlisa min levnads båt 
- ro hit med vin för en plåt! 

Så vill jag förhärda mitt hjärta och dricka 
dag ut och dag in och i kruset blicka, 
mitt öde i dräggen se 
och ändå le. 

Så vill jag ej fåvitskt med Herranom tvista, 
men dricka och le, tills mitt hjärta vill brista 
och själen få vila i dödens hus 
- ro hit med än ett krus!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2010-01-10.
Last modified: 2014-06-16 10:03:30
Line count: 16
Word count: 115

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works