The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

A Virgen en que é toda santidade

Language: Galician

  Esta é como Santa Maria guareceu na sa eigreja en Paris
  un ome que se tallara a perna por gran door que avia do fogo
  de San Marçal, e outros muitos que eran con ele.

A Virgen en que é toda santidade
poder á de toller tod' enfermidade. 

E daquest' en Paris 
a Virgen Maria 
miragre fazer quis
e fez, u avia 
mui gran gent' assada que sãydade 
veran demandar da ssa piadade. 

A Virgen en que é toda santidade
poder á de toller tod' enfermidade. 

E do fogo tan mal 
eran tormentados, 
deste de San Marçal, 
e assi queimados 
que os nenbros todos de tal tempestade
avian de perder, esto foi verdade. 

A Virgen en que é toda santidade 
poder á de toller tod' enfermidade.  

Porende sse levar
fazian agynna 
logo ant' o altar 
da Santa Reynna, 
dizendo: »Madre de Deus, en nos parade 
mentes e non catedes nossa maldade.« 

A Virgen en que é toda santidade 
poder á de toller tod' enfermidade.  

Eles chamand' assi 
a Virgen comprida, 
foi-lles, com' aprendi, 
ssa razon oyda;
e per ha vidreira con craridade 
entrou na eigreja a de gran bondade. 

A Virgen en que é toda santidade
poder á de toller tod' enfermidade. 

E a yr-sse fillou
perant' os doentes 
e os santivigou, ù
pois lles teve mentes, 
e disse-lles assi: »Tan toste sãade,
ca meu Fillo o quer, Rey da Majestade.«

A Virgen en que é toda santidade 
poder á de toller tod' enfermidade. 

Logo foron tan ben 
daquel fogo sãos, 
que lles non noziu ren
en pes nen en mãos; 
e dizian assi: »Varões, levade 
e a Santa Maria loores dade.«
 
A Virgen en que é toda santidade
poder á de toller tod' enfermidade.  

Quantos eran enton 
dentro essa ora
sãos e sen lijon foron;
mais de fora 
da eigreja jazian con mesquindade, 
ca non cabian dentr' end' a meadade.
 
A Virgen en que é toda santidade 
poder á de toller tod' enfermidade. 

Ontr' aqueles, com' ei 
en verdad' apreso, 
jazia, com' achei, 
un tan mal aceso 
que ssa perna tallara con crueldade 
e deitara no rio dessa cidade. 

A Virgen en que é toda santidade
poder á de toller tod' enfermidade.

O mal xe ll' aprendeu 
ena outra perna,
tan forte que ardeu 
mui mais que lenterna; 
mais la Madre de Deus lle diss': »Acordade, 
ca ja são sodes desta gafidade.«
 
A Virgen en que é toda santidade
poder á de toller tod' enfermidade.

El respondeu-ll' adur:
»Benaventurada, 
est' outra con segur 
perna ei tallada; 
mas pola vossa gran mercee mandade 
que seja com' ant' era e a juntade.« 

A Virgen en que é toda santidade 
poder á de toller tod' enfermidade.

Enton seu rog' oyu 
a mui piadosa, 
e log' a perna viu 
sãa e fremosa 
per poder da Virgen, que per omildade f
oi Madre do que é Deus en Tridade. 

A Virgen en que é toda santidade
poder á de toller tod' enfermidade.


About the headline (FAQ)

Submitted by Ferdinando Albeggiani

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2010-09-05.
Last modified: 2014-06-16 10:03:59
Line count: 93
Word count: 489

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works