Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Der, hvor vi stred og sang

Language: Danish (Dansk)

   Som: Dejlige Øresund

 Der, hvor vi stred og sang,
 der, hvor vort Ord har Klang,
hvor vi hver dog fik sit lille Rige,
 her i vort eget Hjem
 trænger sig ind og frem 
snart et Folk, hvem vi maa Pladsen vige.

 Det et det unge Blod,
 det er det friske Mod, 
snart det ta'r os Tømmen ud af Hænder,
 planter sig ved vort Bord,
 fører det store Ord, 
dristig op og ned paa Huset vender. 

 Tænk, om de tramped ned
 Frugten af al vor Sved,
Sæden, vi vor bedste Pleje skjænkte!
 Blev det en Hunnerflok!
 ja det var bittert nok, 
om den vore Tempelbuer sprængte.

 Men med det bedste frelst
 følges vi allerhelst 
af en Slægt, der selv har Ild og Kræfter,
 ej en, der tam og tom,
 blot i sin Svaghed from, 
kun kan tralle vore, Viser efter.

 Se, deres Tid er nær,
 snart har de Magten her, 
end paa Jorden er der Folkevandring;
 Skoler, I store. smaa.
 dertil I hjælpe maa, 
at det bli'r til Gavn med den Forandring.

 Tag Grothen under Tugt,
 retled hans frie Flugt, 
hold igjen paa Slægten den rebelske,
 ku ej det stærke Mod,
 køl ej det varme Blod, 
lær ham blot, hvad der er værdt at elske! 

 Øv ham i Vaabenfærd.
 men hjælp ham til især, 
hvad der er os helligt selv at hædre,
 kæmpe for det med Lyst,
 bøde paa vore Brøst 
og hvad vi gjør godt -- at gjøre bedre!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2011-05-20 00:00:00.

Last modified: 2014-06-16 10:04:23

Line count: 43
Word count: 239

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works