You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Længe nok har jeg bondepige været

Language: Danish (Dansk)

Længe nok har jeg Bondepige været,
Siddet paa Tærskel og spundet paa min Ten;
Længe nok har hun, tyske Frøken, blæret
Sig i mit Sæde, og jeg gnavet Ben.
Nu vil jeg glad
Sidde, hvor jeg sad,
Fremmest vil jeg gaa i de Dansendes Rad.

Mindes jeg kan, i hedenfarne Dage
Silke jeg sled i min Moders Rosengaard.
Rundt om mig sværmed Riddersvende strage,
Jeg gik med Guld og Perler i mit Haar.
Dronning jeg var,
Kronen jeg bar
Statelig i Dansen med Konning Valdemar.

Ak, men da maatte jeg onde Dage friste;
Sorte Grev Henrik min Husbond fangen tog;
Ind over gjennembrudt Gjærde sig mon liste
Vendiske Bander, og stedse frem de drog;
Bort man mig smed -
I Trællestuen ned;
Tyske Frøken dansed i Dannekvindens Sted.

Ikke til Hove stedes meer jeg turde,
Næppe hos Bonden man undte mig Ro;
Haardhed jeg led, og vaanded mig jeg gjorde,
Naar man mig stødte og traadte mig med Sko.
Bonden min Ven
Blev dog igjen,
Græd med mig i Stilhed mangen Aften hen.

Dagene skifte nu -- Gud ske lov de skifte!
Atter i Højeloftssale tør jeg staa.
Slag vel end vanker af tyske Frøkens Vifte,
Stolt hun end stritter, vil ej af vejen gaa.
Men trods al Strit,
Siger jeg frit:
»Dannekvinden danser af Kredsen Dig om lidt!«

Længe nok har jeg Bondepige været,
Siddet paa Tærskel og spundet paa min Ten;
Længe nok har hun, tyske Frøken, blæret
Sig i mit Sæde, og jeg gnavet Ben.
Nu vil jeg glad
Sidde, hvor jeg sad,
Fremmest vil jeg gaa i de Dandsendes Rad.


Submitted by Leif Møller

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2012-05-14 00:00:00.
Last modified: 2014-06-16 10:04:54
Line count: 42
Word count: 263

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works