Jong bloed
Language: Dutch (Nederlands) 
[Te Kortrijk, te Kortrijk,
al in Bersaques poorte]1,
daar hebben meiskes, blij van geest,
plaisir van alle soorten:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Plaisir van alle soorten!
 
Ze werken, ze werken,
van 's nuchtens voor den dage,
zoodanig, als de weke uit is,
dat moeder niet zal klagen:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Dat moeder niet zal klagen!
 
Ze lezen, ze lezen,
des zondags al te gader
en binst de weke, al op zijn tijd
een' braven onze-Vader:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Een' braven onze-Vader!
 
Ze bidden, ze bidden,
om onze Vrouw te dienen,
al op het werk en deur den dag,
een weest-gegroet of tiene:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Een weest-gegroet of tiene!

Ze zingen, ze zingen,
den zondag achternoene
veel liedtjes, oude en nieuwe wel,
maar slechte ... niet te doene:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Maar slechte ... niet te doene!
 
Ze dansen, ze dansen,
eenieder mag het weten,
want zedigheid in hunnen dans
en wordt er niet vergeten:
Jong bloed,
is dat niet goed?
En wordt er niet vergeten!
 
Ze klappen, ze klappen,
met reden en manieren,
want al die wel verstaan wilt zijn
en moet niet luie tieren:
Jong bloed,
is dat niet goed?
En moet niet luie tieren!
 
Ze zwijgen, ze zwijgen,
van elk ende eens gebreken:
en horken, volgens oud gebruik,
als groote menschen spreken:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Als groote menschen spreken!

Ze slapen, ze slapen,
ze slapen zonder wiegen,
en die wel slaapt dien zal voorwaar
de vijand niet bedriegen:
Jong bloed,
is dat niet goed?
De vijand niet bedriegen!
 
En sente Kathrine
dat is hun patronesse,
zij won ook op het wiel de kroon
van maagd en martlaresse:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Van maagd en martlaresse!
 
In waken, in slapen,
in werken en in spelen,
zij zal hun altijd geren zien
en elk aan God bevelen:
Jong bloed,
is dat niet goed?
En elk aan God bevelen!
 
Zoo zingen en springen
en werken ze al te zamen,
tot dat zij rusten eens, voor goed,
in 't eeuwig leven. Amen.
Jong bloed,
is dat niet goed?
In 't eeuwig leven. Amen!

View original text (without footnotes)
1 De Peneranda: "In 't klooster, in 't klooster,/ al binnen in de poorten"; further changes may exist not shown above.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-09-23 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:05:03
Line count: 84
Word count: 361