The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Dein König kommt in niedern Hüllen

Language: German (Deutsch)

Dein König kommt in niedern Hüllen,
Ihn trägt der lastbarn Es'lin Füllen,
Empfang ihn froh, Jerusalem!
Trag ihm entgegen Friedenspalmen,
Bestreu den Pfad mit grünen Halmen!
So ists dem Herrn angenehm.

O mächt'ger Herrscher ohne Heere,
Gewalt'ger Kämpfer ohne Speere,
O Friedensfürst von großer Macht!
Es wollen dir der Erde Herren
Den Weg zu deinem Throne sperren,
Doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.

Dein Reich ist nicht von dieser Erden,
Doch aller Erde Reiche werden
Dem, das du gründest, unterthan.
Bewaffnet mit des Glaubens Worten,
Zieht deine Schaar nach den vier Orten
Der Welt hinaus, und macht dir Bahn.

Und wo du kommest hergezogen,
Da ebnen sich des Meeres Wogen,
Es schweigt der Sturm, von dir bedroht.
Du kömmst, auf den empörten Triften
Des Lebens neuen Bund zu stiften,
Und schlägst in Fessel Sünd' und Tod.

O Herr, von großer Huld und Treue,
O komme du auch jetzt aufs neue
Zu uns, die wir sind schwer verstört.
Noth ist es, daß du selbst hienieden
Kommst zu erneuen deinen Frieden,
Dagegen sich die Welt empört.

O laß dein Licht auf Erden siegen,
Die Macht der Finsternis erliegen,
Und lösch der Zwietracht Glimmen aus;
Daß wir, die Völker und die Thronen,
Vereint als Brüder wieder wohnen
In deines großen Vaters Haus!


Translation(s): DUT ENG FRE

List of language codes

About the headline (FAQ)

View text with footnotes

Submitted by Sharon Krebs [Guest Editor] and Harry Joelson and Melanie Trumbull

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Adventslied", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Sharon Krebs) , "Song for Advent", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Chant de l'Avent", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website: 2011-02-28.
Last modified: 2017-09-03 10:18:35
Line count: 36
Word count: 209

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Adventslied

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Uw konings kleed is afgedragen,
Een ezelsveulen is zijn wagen,
Ontvang hem blij, Jerusalem!
Loop naar Hem toe met vredespalmen,
Bestrooi zijn pad met groene halmen!
Zo zal het zeer behagen Hem.
 
O machtig heerser zonder leger,
O speerloos strijder, sterk, integer,
O vredevorst met groot gezag!
Zij willen wel, de aardse heren,
De weg u naar uw troon blokkeren,
Maar gij verkrijgt hem zonder slag.
 
Uw rijk is niet van aardse orde,
Doch alle aardse rijken worden
Aan wat gij grondvest onderdaan.
Bewapend met uw heilsleerwoorden,
Trekt uw gevolg naar de vier oorden
Der wereld uit, en ruimt uw baan.
 
En waar gij komt naar toe getogen,
Daar vlakt de zee, hoezeer bewogen,
De storm bedaart, die gij geboodt.
Gij komt, om 't oproer te doen zwichten,
Een nieuwe levensbond te stichten,
En slaat in boeien zond' en dood.
 
O Heer, getrouw en vol genade,
O kom, verdelg opnieuw het kwade
Voor ons, want wij zijn zwaar bezeerd.
Gij moet hier waarlijk zelf beneden
Vernieuwen komen weer uw vrede,
Waartegen zich de wereld keert.
 
O, laat uw licht op aarde stralen,
De macht van 't duister bakzeil halen,
Doof tweedracht, smeulend onder 't gruis;
Dat wij, de volk'ren en de tronen,
Vereend als broeders weerom wonen
Tezamen in uw Vaders huis!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

View text with footnotes

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

    Contact:

    licenses (AT) lieder (DOT) net
    (licenses at lieder dot net)Based on

 

Text added to the website: 2013-01-18.
Last modified: 2014-06-16 10:05:07
Line count: 36
Word count: 212