The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Na příklad

Language: Czech (Čeština) after the Polish (Polski)

Když začnou mluvit, mluví na příklad takhle:
Jestli ty peníze došly - peníze, jaké peníze - 
ty, které poslali - o jakých penězích mluvíš - 
dobře víš, dobře víš, - nevím, dej pokoj
nic jsi mi neříkal - něco jsi dostala o čem to mluvíš
copak, vím, copak vím, něch mě!
Slyší své hlasy a neslyší nic.
Dělají, jako by zapomněli,
že jejich těla jsou podrobena smrti,
že lidské vnitřnosti podlehnou snadno zkáze.
Bezohlední k sobě jsou slabší nežli rostliny, zvířata,
může je usmrtit slovo, usmání, pohled.


Submitted by Malcolm Wren [Guest Editor]

Authorship


Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2018-03-07.
Last modified: 2018-03-07 17:20:58
Line count: 12
Word count: 87

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works