The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Ett ensamt skidspår

Language: Swedish (Svenska)

Ett ensamt skidspår som söker
sig bort i skogarnas djup,
ett ensamt skidspår som kröker
sig fram över åsar och stup,
över myrar där yrsnön flyger
och martall står gles och kort -
det är min tanke som smyger
allt längre och längre bort.

Ett fruset skidspår som svinner
i skogarnas ensamhet,
ett mänskoliv som förrinner
på vägar som ingen vet - 
i fjärran förblevo svaren
på frågor som hjärtat bar -
ett slingrande spår på skaren
min irrande vandring var.

Ett ensamt skidspår som slutar
vid plötsligt svikande brant
där vindsliten fura lutar
sig ut över klippans kant -
vad stjärnorna blinka kalla, 
hur skymmande skogen står,
hur lätta flingorna falla
på översnöade spår!


Translation(s): FIN

List of language codes

Confirmed with Sveriges national-litteratur 1500-1920 / 30, Essayister och vetenskapsmän. Finländska författare från 1900-talets början, Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1922, page 337.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Yksinäinen suksenlatu", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website: 2015-10-03.
Last modified: 2018-06-13 12:00:10
Line count: 24
Word count: 115

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Yksinäinen suksenlatu

Language: Finnish (Suomi) after the Swedish (Svenska)

Yksinäinen suksenlatu, joka etsiytyy
pois metsien syvyyteen,
yksinäinen suksenlatu, joka luikertelee
eteenpäin yli harjujen ja jyrkänteiden,
yli soiden, joilla pyryttää lunta
ja seisoo harvakseltaan käkkärämäntyjä –
se latu on kuin ajatukseni, joka livahtaa
yhä kauemmas ja kauemmas pois.
 
Jäinen suksenlatu, joka kaartelee
metsien yksinäisyydessä,
ihmiselämä, joka valuu tyhjiin
teillä, joita kukaan ei tunne –
kaukana pysyivät vastaukset
kysymyksiin, joita sydämeni kantoi –
vain mutkaileva latu hangen pinnalla
oli minun harhaileva vaellukseni.
 
Yksinäinen suksenlatu joka päättyy
odottamattomaan petolliseen jyrkänteeseen,
jossa tuulen tuivertama mänty kallistuu
yli kallionreunan –
miten kylminä tähdet välkkyvät,
miten hämäränä metsä seisoo ympärillä,
miten keveinä hiutaleet putoilevat
lumenpeittämälle ladulle!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Authorship

 • Translation from Swedish (Svenska) to Finnish (Suomi) copyright © 2018 by Erkki Pullinen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Erkki Pullinen. Contact:
  <erkki (DOT) pullinen (AT) uniarts (DOT) fi>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on
 • a text in Swedish (Svenska) by Bertel Gripenberg (1878 - 1947), "Ett ensamt skidspår"
   • This text was set to music by the following composer(s): Nils-Eric Fougstedt, Lauri Ikonen, Jean Sibelius. Go to the text.

 

Text added to the website: 2018-06-13.
Last modified: 2018-06-13 11:44:48
Line count: 24
Word count: 101