The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Fyra visor till texter av August Strindberg

Word count: 265

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Show the texts alone (bare mode).

1. Mitt trollslott står i skogens bryn [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


See other settings of this text.


Mitt trollslott står i skogens bryn.
Av soln det får sin mesta fägring;
ibland det höjer sig till skyn
och visar sig som i en syn
så luftig som en havets hägring.

När solen tänds med nyfödd dag,
då flamma slottets fönster:
därinne bo blott du och jag;
dess tak är likt en sarkofag,
med krona utav okänt mönster.

I dagens ljus hon är av gull,
av koppar uti aftonsolen,
i månsken silvervit som ull,
i natten svart som järn och mull
och likblå som violen. 

Därinne bo blott du och jag,
där råkas våra bästa minnen;
vårt trollslott byggdes i ett slag
av luft och dagg en vårens dag
och soln i våra sinnen.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Sju rosor och sju eldar [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

See other settings of this text.


Sju rosor och sju eldar,
dem såg jag i en dröm.
Lapp, lapp och ingen söm.
Med hat du kärlek gäldar.

Sju eldar och sju rosor
med fyra ax i kors.
Est nemo nisi mors.
För känslor ger du glosor.

Från eldarna en duva
på hvita vingar for,
flyktig som ed du svor
i rosors regn, du ljuva.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Semele, Semele [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


See other settings of this text.


Semele, Semele,
vem narrade dig, du kära,
att älskarens anlet se?
Ej kommer man makter nära,
om icke för att dem be.

Semele, Semele,
din älskare kom i glansen
bland väsande blixtar ställd,
din brudkrans blev offerkransen;
nu brinner du opp i hans eld.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Villemo, Villemo, hvi gick Du [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


See other settings of this text.


Villemo, Villemo,
vi gick du, gick du?
Min vilja, min tro
den fick du, fick du.

Hillevi, Hillevi,
din tro har du åter;
jag kan icke si
att du gråter, gråter.

Villemo, Villemo,
vad hör jag, hör jag?
En ann med dig bo?
Då dör jag, dör jag.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works