Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Dva `Zalmy

Word count: 109

Song Cycle by Daniel Karolides z Karlsperka

Show the texts alone (bare mode).

1. Žalm XCVI [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Authorship

Go to the single-text view


Píseň novou Pánu zpívejte,
všichni lidé jej vyvyšujte,
prozpěvujte Hospodinu,
stále ke cti jeho jménu,
jeho spasení ohlašujte!

Slávu jeho všem vypravujte,
jeho divy všechněm zvěstujte,
neb ont' Bůh sám největší,
chvály a cti nejhojnější,
nad Bohy všechny se ho bojte!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Žalm CXLVII [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Authorship

Go to the single-text view


Vzdávejme Pánu chválení,
všechna nebeská stvoření,
byt mající na výsosti,
chvalte jej se vší vděčností,
chvaltež jej andělští houfové,
jenž jste jeho rychlí poslové,
chvalte jej měsíc i slunce
i hvězdy jasně svítíce.

I všech nebes okrškové,
i vod plní oblakové,
vznášejíce se v výsosti,
Pána chvalte v ochotnosti,
summou všichni tvorové vyšší,
Páně jméno chvalte nejvyšší,
neb je on jak řek' pojednou
sám všecky stvořil mocí svou.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works