The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Sångstycken med accompagnement för forte piano

Word count: 163

Song Cycle by Bernhard Henrik Crusell (1775 - 1838)

Show the texts alone (bare mode).

1. Söndagsmorgonen

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

2. Herthas barn [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Fordom grönlockade Hertha
älskade himmelens Gud.
Se, i sin famn, vid sitt hjerta
håller han ännu sin brud.

Arfvingar hade han tvenne
(kärleken arfvingar ger):
sonen bråddes på henne,
dottren på fädernet mer.

Tålamod kallades gossen.
Modren med sorg honom när.
Och, som de nattliga blossen,
bleknadt hans anlete är.

Stafven med törniga taggar
stöder -- och sårar hans arm. 
Striden, den eviga, vaggar 
han i sin suckande barm.

Stilla han vandrar och dyster, 
ögat till jorden slår ner. 
Hoppet, hans skönare syster, 
pekar åt himlen, och ler.

Lefvande är hon som tankan, 
glad söm den blommande vår, 
och med en bindel af rankan 
fästes dess flygande hår.

Brodren med plågorna fäktar 
tröttad, men manlig och fast. 
Systern, den vingade, fläktar, 
och de fly alla med hast.

LjusAlfer! Svärjen oss begge, 
svärjen oss huldhet och tro! 
Följen oss, till dess vi lägge 
ner våra hufvud till ro. 

Kämpande son utaf Hertha, 
håll mig i stormarna opp! 
Trösta mitt lidande hjerta, 
himmelens dotter, du hopp.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Visa

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


Slumra ej bort i en onyttig vila
 . . . . . . . . . .

[--- The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. ---]

4. Fragment av Schillers Thekla (Ett svar ur andevärlden)

Language: Swedish (Svenska) after the German (Deutsch)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Based on
 • a text in German (Deutsch) by Friedrich von Schiller (1759 - 1805), "Thekla", subtitle: "Eine Geisterstimme", written 1802 CAT DUT ENG FRE FRE
   • This text was set to music by the following composer(s): Franz Peter Schubert, Johann Xaver Sterkel, August Heinrich von Weyrauch. Go to the text.

See other settings of this text.


Var jag är, du frågar, flyktig vorden
 . . . . . . . . . .

[--- The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. ---]

5. Glaset och lyran

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

6. Nöjet

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

7. Den gamle svensken

Subtitle: En folkvisa

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

8. Uppmuntran till glädje

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

9. Minne och hopp

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

10. Sång på högtidsdagen i sällskapet Nytta och Nöje

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

 • by Anonymous / Unidentified Author

Go to the single-text view


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works