The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Magyar Népzene II = Hungarian Folk Music II

Word count: 432

Song Cycle by Zoltán Kodály (1882 - 1967)

Show the texts alone (bare mode).

1. Három árva [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Elindula három árva,
Hoszszú útra, bujdosásra.
Aztkérdi a szép Szűz Márja:
,,Hova mét te három árva?``

,,Mi elmegyünk bújdosásra,
Egyik ajtóról a másra.``
,,Ne menjetek, jertek viszsza,
Adok néktek három veszszőt,
Verjétek meg a temetőt.``

,,Kelj fel, kelj fel édes anyánk,
Mer elszakadt a gyászgúnyánk.
Nincs ki fehért adjon reánk.``

,,Nem kelhetek, három árva,
Koporsóba vagyok zárva.
Vagyon néktek mostohátok,
Aki gondot visel rátok.``

,,Mikor fésüli a fejünk,
Sarkunkon foly piros vérünk,
Mikor kenyért ád kezünkbe,
Hull a könyű kebelünkbe.``

,,Én Istenem, valahára,
Tekints reá az árvára,
Hogy ne jusson bujdosásra,
Egyik ajtóról a másra.``


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Kitrákotty mese [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Én elmentem a vásárra félpénzel,
Tyúkot vettem a vásárba félpénzel.
Tyúkom mondja: Kitrákotty! Kári-kity-tyom, 
Édös tyúkom, mégis van egy félpénzem.

Én elmentem a vásárra félpénzel,
Csirkét vettem a vásárba félpénzel.
Csirkém mondja: csip, csip, csip,
Tyúkom mondja: Kitrákotty! Kári-kity-tyom, 
Édös tyúkom, mégis van egy félpénzem.

Én elmentem a vásárra félpénzel,
Pulykát vettem a vásárba félpénzel,
Pulykám mondja: dandalú, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip,
Tyúkom mondja: Kitrákotty! Kári-kity-tyom,
Édös tyúkom, mégis van egy félpénzem.

Én elmentem a vásárra félpénzel,
Bárányt vettem a vásárba félpénzel.
Bárány mondja: be-he-he-e,
Pulykám mondja: dandalú, 
Csirkém mondja: csip, csip, csip,
Tyúkom mondja: Kitrákotty! Kári-kity-tyom,
Édös tyúkom, mégis van egy félpénzem.

Én elmentem a vásárra félpénzel,
Disznót vettem a vásárba félpénzel.
Disznóm mondja: röff, röff, röff,
Bárány mondja: be-he-he-e,
Pulykám mondja: dandalú,
Csirkém mondja: csip, csip, csip,
Tyúkom mondja: Kitrákotty! Kári-kity-tyom, édös tyúkom, 
Elfogyott a félpénzem!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. A rossz feleség [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


,,Jőjjön haza édes anyám!
Mert beteg az édes apám!``
,,Vár, lányom, egy kicsit,
Hadd táncójak egy kicsit,
Minynyár én is menyek,
Egygyet kettőt fordulok,
Minynyár otthon leszszek.``

,,Jőjjön haza édes anyám,
Gyóntassuk meg édes apám!``
,,Vár, lányom, egy kicsit,
Hadd táncójak egy kicsit,
Minynyár én is menyek,
Egygyet kettőt fordulok,
S minnyár otthon leszszek.``

,,Jőjjön haza édes anyám,
Meghót már az édes apám!``
,,Vár, lányom, egy kicsit,
Hadd táncójak egy kicsit,
Minynyár én is menyek,
Egygyet kettőt fordulok,
Minynyár otthon leszszek.``

,,Jőjjön haza édes anyám!
Eltemették édes apám!``
,,Jaj! jaj! lepedőm,
Szép fehér lepedőm!
Mer'én urat még kapok,
De lepedőt nem szabok;
Mer én fonni nem tudok,
Lepedőt sem csinálok!``


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Szomoru fűzfának [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Szomoru fűzfának harminehárom ága,
Arra rea szálott harminchárom páva.
Ki ződbe, ki kékbe, ki fődig fehérbe,
Czak az én éldessem tiszta feketébe.

Szólítottam vóna, szántam búsítani,
Egy ilyen éfiat megszomoritani.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Egy nagyórú bóha [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Egy nagyórú bóha
Ugy nálunk kapott vót,
Ebéden, vacsorán
Mindig csak nálunk vót.

De annak a szeme 
Olyan szörnyű nagy vót,
Mikor kinyitotta,
A ház vilagos vót.

De annak a körme
Olyan szörnyű nagy vót,
Hogy a ház ódalát
Mind lekörmőte vót.

De annak a hasa
Olyan szörnyű nagy vót,
Hogy a Duna vize
Mind belé rekedt vót.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works