The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Magyar Népzene VII = Hungarian Folk Music VII

Word count: 424

Song Cycle by Zoltán Kodály (1882 - 1967)

Show the texts alone (bare mode).

1. Kádár István [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Translation(s): ENG

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Joseph Ezust) , "Kádár István", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission


Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia,
Kinek mint tëngërnek mëgáradott habja.
Sok búnak, bánatnak körülvëtt nagy árja,
Mert a vitézëknek esëtt ma ëgy híja.

Fölemelé Kádár szëmeit az égre,
Mondván: ,,Uram Jézus, jöjj segítségëmre!
Nosza jó katonák, harcoljunk két kézre!
Mert nëm látok embërt jőni segítségre.``

Az zászlótartónak fëlszóval kiáltja:
,,Vidd el, fiam, vidd el az zászlót más útra!
Hogy el në veszszën mi urunk kevés hadja,
Mert Magyar országért mëg halok én még ma!

Kiontom vérëmet én szëgény hazámért,
Ezënről mëghalok kedves nëmzetëmért.
Nëm szánok érette bizony ontani vért,
Mert én a Krisztustól vëszëk jutalmat, bért.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Siralmas volt nékem [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Siralmas volt nékem
Világraszületnëm,
Hogy ezëket këll szenvednëm,
Melyeket nem érdëmlëttem.

Tigristéjën talán
Tartott vót fël anyám?
Jaj, ki volt az én mostohám?
Bánatját ruházta rëám.

Siratom magamat, 
Elmúlt napjaimat.
Bízom Istenre dolgomat,
Eligazítja bajomat.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Megégett Rácország [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Megégett Rácország,
Megmaradt három ház,
Egyik a királyé,
Másik a császáré.

Egyik a királyé,
Másik a császáré,
A harmadik pedig 
Kedves galambomé.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Labanc gúnydal a kuruczra [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Szaladj kurucz, jön a német,
Ládd, mely lompos, kerget téged,
Hidd el, megdöf ha elérhet,
Érdemed szerint meg fizet,
Nyalka kurucz.

Hol vagy te most, nyalka kurucz?
Aki voltál mint a szép struccz.
Már hazádba soha nem jutsz,
Ez világbul is majd kifutsz,
Nyalka kurucz.

Fájhat szíved alsó földért,
A Dunántúl szép országért,
Elhagyott szép aszszonyokért,
Télben rendelt kvártélyokért,
Nyalka kurucz!

Nem vigyázol Sopron tájra,
A kőszegi nyájasság ra,
Szombathelyi szép dámákra,
A sümegi kevély táncra, 
Nyalka kurucz!

Hová tetted a subádat,
Térdig érő dolmánkádat,
Majd tíz fontos csattos forgód,
Kócsagtollas prémes csákód,
Nyalka kurucz?

Hol van hoszszú pántos kardod,
Mennykőütött nagy pallosod?
Üsttel varrott pantallérod,
Cifrán varrott nagy tarsolyod,
Nyalka kurucz?

Szegénységet szidtad, verted,
Nemességet nem becsülted,
Testét lelkét megmívelted,
Senki személyét nem nézted,
Nyalka kurucz!

Kiért Isten megbüntetett,
Szabadságot tőled elvett,
Idegen földre kivetett,
Ugyan nagy rabságra vetett,
Nyalka kurucz!

Ez kis verset ki szerzette,
Kuruczokat kesergette,
Mert pusztulását érzette,
Ugyan meg is jövendölte.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Körtéfa [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Körtéfa, körtéfa, 
Gyöngyösi körtéfa,
Sok gyalog katona 
Megpihent alatta.

Alúró szél fújja,
Felűrő nap süti,
Jó annak nevetni,
Ki egymást szereti.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

6. Rákóczi kesergője [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Hallgassátok mëg, magyarim, ammit beszélëk,
Tanácsoljátok vitézim, mitévő légyek?
Jön az némët, dúlfúl, pusztít,
Rabol, kerget, mindënt éget, 
Jaj már mit téngyek?

Tanácsoljuk fëlségëdnek, mëg së is vesse,
Aranyait, ezüstjeit rúdban veresse!
Rakassa fël, vitesse el,
Hordassa el, és mënjën el,
Mêre szëmmel lát.

Országomból, az hazámból már ki këll mënni?
Mordságimért, hibáimért engedjetëk ti!
Itt hagylak már, pataki vár,
Nem látlak már, munkácsi vár,
Isten mëgáldjon!

Mëgengedjën az magyarság, czak azt kiáltom:
Édës hazám, mire jutál, csak azt sajnálom.
Némët lësz már a vezérëd,
De tënékëd az nëm vérëd,
Jaj, ki në szánna!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works