You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Bicinia Hungarica

Word count: 348

by Zoltán Kodály (1882 - 1967)

Show the texts alone (bare mode).

58. Kiolvasó [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Egy: érik a mëggy,
kettő: feneketlen teknő,
három: csörög a járom,
négy: oda bizony nem mégy,
öt: leszállott a köd,
hat: letörött a pad,
hét: betölt a hét,
nyolc: ropog a polc,
kilenc: Kiss Ferenc,
tíz: Tisza-víz,
az én szívem odavisz...


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

59. Leányszépség [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Leány, ha úgy nézed szépségeddet, mint fő javadat,
Szánlak gyarló én tégedet, mert megcsalod magadat.

Hidd el, kevés ez magában,
S gyakran ennek birtoka,
az ő rövid birtoka hosszú búnak az oka.

Gondolj szíveddel és lelkeddel többet, mint
sem szépségeddel,
Ez naponként fogy és vész,
Többet tart a szív és ész.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

61. Így kezdődik a Kalevala [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar) after the Finnish (Suomi)

Authorship


Based on

Go to the single-text view


Mostan kedvem kerekëdik,
Elmém azon töprenkëdik,
Hogy már dalra kéne kelni,
Ideje lenne énëkelni.

Édës játom, jó barátom,
Gyermëkkori jó pajtásom,
Jer hát énëkeljünk ëgyütt,
Kettesben a nótát kezdjük.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

78. Kis kece lányom [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Kis kece lányom fehérben vagyon,
Fehér a rózsa, kezébe vagyon.
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony,
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony.

Karsai rózsa, cidrusi mënta,
Én elmennék az új táncba,
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony,
Mondom, mondom, fordulj ide, mátkám asszony.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

79. Hej! Tulipán, tulipán... [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Hej! tulipán, tulipán,
Teljes szëgfű, szép virág,
Tele kertëm zsályával,
A szerelëm lángjával.

Nyisd ki rózsám kapudat,
Hadd kerüljem váradat,
Rózsafának illatja
Az én szívem bizgatja.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

80. Csillagoknak terëmtője... [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Csillagoknak terëmtője,
Vigyázz minden embërëkre,
Árvákra és özvegyëkre,
Úton járó legényëkre.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

107. Arany ezüstért... [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Arany ezüstért cifra ruháért,
Lëányt el ne végy koszorújáért,
Előtted való szép járásáért:
Inkább szeresd jámborságáért.

Jóllëhët, hogy én azt nem próbáltam,
De jó barátom házánál ugyan láttam,
Az asszony dolgát ott mëgtanultam,
Urához mindenkor ily szavát hallottam:

Mondá az urának: Egyél, ha hoztál,
hogy mëgkészítsem, mondd meg mit adtál?
Üres konyhára mért házasodtál?
Egyél kënyeret, nincs ëgyéb annál.

Régi beszédben igaz közmondás.
Tanulj másoknál, hogy bút në láss!
Az igaz mondás nem embër szólás,
De a rossz asszony holtig való gyász!

Azért barátom adom tudtodra,
Köllő tanácsom ne vëssed hátra!
Körmötlen lévén në hágj nagy fára,
Hogy vissza në dülj fejed lágyára!


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

112. Egy kicsi madárka... [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Egy kicsi madárka
Hozzám kezde járni,
Virágos kertemben
Fészket kezde rakni.

De azt az irigyek
Eszre kezték venni,
Kicsi madár fészkét
Széjjel kezték hányni.

[ ... ]

Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works