The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Efterårsstormen

Language: Danish (Dansk)

I Sommer var Skoven saa grøn, saa grøn,
Og Kvidderen gik saa lunt iløn.
Da blæste Stormen sin vældige Lur,
Det skjalv i den tætteste Blademur.

Og anden Gang han tog Luren fat,
Da falmede Skovens grønne Hat.
Men tredie Gang da sank hvert Løv,
Og Bladene fløj i Slud og Støv!

Alt blev plyndret en Efteraarsnat,
Nu holder Vintren sit Indtog brat.
Alt er saa koldt, saa tomt og øde,
Mangen en Bøg blev dømt til Døde.

Hvor blev du af, du milde Sol?
Stormen har taget din Kongestol!
Blegnet er hver en Rosensblomme,
Somren er omme! Somren er omme!

Men Fattig folk prise Stormens Rov,
Lidt Brædsel de sanke til Husbehov
Og Vintren, som er saa streng og haard,
Den læger nok selv de slagne Saar.

Den kaster sin Kaabe hvid og blød
Om hver en Vunde, som Stormen brød.
Lad Vintren kun være streng og haard,
Der kommer engang saa lys en Vaar.

Det ved hvert eneste lille Frø:
"For ret at leve man først maa dø!"
Det ved hvert eneste lille Skud:
Engang raaber Solen: "spring ud!"

Lad Vintren kun være streng og haard,
Der kommer engang saa lys en Vaar!
Eja, hvor bli'r det sødt at se
Den første Blomst i den sidste Sne!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:46
Line count: 32
Word count: 209

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works