by Josef Julius Wecksell (1838 - 1907)

Jag har dig kär
Language: Swedish (Svenska) 
Jag har dig kär, över allting kär,
du mer än himmel och jord mig är.
Var min bana går, 
du framför mig står,
om du är mig när, om du fjärran är,
o, du är mig kär, över allting kär.

Du är mig kär, över allting kär,
om himmelsk glans du kring panna bär,
om du helig satt 
över sky och natt
ibland änglars här, hann min sång dig där,
o, du är mig kär, över allting kär.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2010-01-28 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:01:49
Line count: 12
Word count: 78