You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Vzhůru, vzhůru Čechové

Language: Czech (Čeština)

Vzhůru, vzhůru Čechové, Němci, Moravané,
všichni Křest'anští stavové!
Města páni, rytíři, i všichni zemané!
Silná ruka vešla Turka, pohana, sem do našich zemí!

Beřte již na se zbroj duchovní
ctnosti svaté, bez prodlení,
obrat'me se ku pokání v setrvání,
neb na nás Bůh rány posílá, pohany!

Smiřme se prve s Pánem Bohem naším neb tělesné
to odění bez něhož nám neostojí strojové váleční;
Pán Bůh s námi sám budeli kdo by uškodil nám,
nebude, ont' půjde v boj s námi, bude pevnou věží nám.

Trubte v trůbu správcové věrní, sami jsouce šlechetně živi,
at' lidé nejprve již hříchy složí,
v dobrém se množí, tak do zbroje, dráby, stroje,
bez meškání, v požehnání pomnite!

Chvála Pánu Bohu našemu, vší poctivosti a chvály hodnému,
i synu jeho milému; Pán Bůh naděje, síla naše,
to heslo máme, v něž doufáme, každý v šiku stůj, neustupuj,
rytíři věrný, bud' zmužilý, na svou čest pomni!

Dát' nám Pán Bůh vítězství
nad našimi nepřátely z své svaté milosti!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:19
Line count: 22
Word count: 162

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works