You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Zdrávas, ciesařovno

Language: Czech (Čeština)

Zdrávas, ciesařovno, všie ctnosti,
lásky, viery, i všie šlechetnosti!
Maria plnás milosti, rač na nás zpomenuti,
matko všie dobrotivosti.

Bychom my Té důstojně chválíce,
zpívajíce, čtouce i prosíce,
mohli dojít toho Boha Otce mocného,
milosti Ducha svatého.

Jednomyslně my to všichni známe,
skrze osoby velebné vyznáváme,
že neměnný jest Otec,
neměnný jest i Syn, i také Duch svatý.

Netoliko tři jsou neměněni,
ale jeden jest Pán Bůh svrchovaný,
jakož věříme v Boha, taktéž věříme i v Syna,
i také v Ducha svatého.

Jednostejné božství jest rovné,
tři osoby v podstatě jedné,
vyvolenás Ty matka vše Trojice svaté,
bez konce i bez počátka.

Bohem Otcem tak jsi vybraná,
Synem Bohem tak jsi ozdobená,
Duchem svatým navštívená, Církví svatou potvrzená,
všech svatých světice svatá.

Raduj se již, Panno Maria,
nebs Ty hříšných matka milostivá.
Dána Tobě chvála, čest! Nyní prve i potom,
tak, jakž ve čteni psáno jest.

Zdáva, dívko, všech pannen čistá!
Zdráva, mořská hvězdo, cesto jistá!
Zdráva slunce světlost, zdráva kmene Jesse!,
všech hříšných orodovnice!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:19
Line count: 32
Word count: 165

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works