The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Jeg ser for mit Øje

Language: Danish (Dansk)

Jeg ser for mit Øje
Som det fineste Spind
Af Traade, der funkler i Solens Skin;
Jeg lukker mit Øje.
Ak, Du har jo flettet
Det Tryllespind,
Du, som har gættet
Rosen paa min Kind.
Og jeg synker i Rosendufts Drømme ind;
Mine Læber mod dine sig bøje.

Jeg gaar som i Blade
Af den flagrende Vaar,
Det gynger paa Blomster, hvorhen jeg gaar;
En bølgende Flade.
Ak kunde jeg tage
Dig, Elskede, med.
Kunde vi drage
Langvejs til et Sted:
Da lad Bølgen kun rive i Dybet Os ned;
Vore Livsens Timer var glade.

Jeg hører din Stemme.
Det er Fuglenes Sang
Og Hjortens, som kalder paa Hind over Vang.
Hvor skal jeg mig gemme?
Ak, vilde jeg flygte
Til Jordens Rand,
Naar Du kun mig søgte,
Var jeg der paa Stand.
Der er Fugl, der er Hjort i det fjerneste Land:
Over Verdener rækker din Stemme.


About the headline (FAQ)

Submitted by Steven Cox

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2009-08-27.
Last modified: 2014-06-16 10:02:24
Line count: 30
Word count: 148

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works