The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Ungt Mod

Language: Swedish (Svenska)

Fins ej lots? Låt go ändå!
Äfventyrligt skön är vågen,
Blåsten sticker skarpt: Låt gå!
Vind i seglen, storm i hågen!
Doft af tång från mörkblå vatten,
Välkomstfläkt från djupets värld!
Spridda fiskar bloss i natten!
Kan du tänka bättre färd?
Talar man om skär och bankar? Låt dem tala!
Vinden snart jaga bort de fega tankar och bevinga jullens fatt!
Stolta fara finns då ingen, som dig älskar utom jag?
Lika gott! Med svarta vingen sväfva fran i trollskt behag!
Och det susar, när du spänner flykten öfver dunklad våg;
Andeverldens magt jag känner, lifvande vårt glada tag!
Korta äro glädjens stunder, njut dem derför, stark och ung!
Skulle jullen ängå under, modig död är aldrig tung.


Submitted by Noks Nauta

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2007-08-17.
Last modified: 2014-06-16 10:02:26
Line count: 16
Word count: 118

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works