The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Mladá, pěkná krasavice

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Mladá, pěkná krasavice, plné, bílé líce,
v údol zašla ranní chvíle pro kaliny bílé.
 
Kaliny si natrhala, vázajíc je, stála,
hodíla pak v tichém štkání na cestu je v stráni.
 
Na cestu je rozsypala, milého si ždála :
Vrať se hochu, můj ty sladký, vrať se srdce zpátky !
 
Z Ukrajiny hle, v tu chvíli mládeneček pílí,
jeho vraný koník tmí se, pláštík světle skví se.
 
Košilenka z tenkých nití jen se na něm svítí,
dostal ji co dárek z lásky od kupecké krásky.
 
Ach, můj sokolíku jasný, ty můj synku krásný,
Nejsi souzený ty věru pro kupeckou dceru.
 
Přestaň dvořit se té krásce, přestaň mít ji v lásce,
jinak chytit já radš dám tě, pouty přikovám tě.
 
Poutati mne nedej, máti, do vězení dáti,
Spíš mne spoutej ku bílému lůžku panenskému.


Submitted by Ferdinando Albeggiani

Authorship


Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2008-01-04.
Last modified: 2014-06-16 10:02:33
Line count: 16
Word count: 132

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works