Bede om slaap
Language: Dutch (Nederlands) 
O goede slaap
Kom aan mijn oogen!
Wieg mijn bewogen
        Hart te rust
Spoel me in uw schaduw
Blaas gij mij aan uw
        Blinde kust!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]