The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Dansk vejr

Language: Danish (Dansk)

Sus af Vind og Bølgeslag
varsler ind den danske Dag.
Blæsten født paa Havets Rand
farer saltfrisk over Land.
Daglig Gæst,
muntre Blæst!
Giv hver raadden Stub dens Rest
Fyg og fej og kast omkuld,
hvad der kun kan du' som Muld.

Solestrejf og Skyers Jag
veksler i den danske Dag.
Regn og Sol i evigt Skift
gav vor Muld den stærke Drift
Kald da ud
nye Skud!
Heftig var dit Vaarfrembrud!
Funkle lad i gylden Dans
unge Evners Kornmodsglans.

Aftenstille falder ind,
Stjernelys og Maaneskin
Nattens Skygger siver frem,
slører dine Minders Hjem
Mørke Ro
bygger tro
mellem Dagens Kampe Bro
leder langs sin Afgrunds Rand
frem til Morgen Danmarks Land

Ja, af alskens Vejr og Vind
Danmark fik sit eget Sind,
frugtbart, stridt, foranderligt,
lunefuldt og stemningsrigt,
snart i Hvil,
snart i Il,
snar til Graad og snar til Smil.
Just ved dette Bygevejr
blev du dine Børn saa kær.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2009-10-15.
Last modified: 2014-06-16 10:02:54
Line count: 36
Word count: 152

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works