Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Kádár Kata

Language: Hungarian (Magyar)

,,Gyulainé, édes anyám!
Engedje meg azt az egyet,
Hogy kérjem meg Kádár Katát
,Jobbágyunknak szép leányát!"

Mintsem fiam, megengedném,
Inkább Katát elvesztetném,
Inkább Katát elvesztetném,
Feneketlen tóba vetném!"

Szolgám, szolgám, édes szolgám,
Vezesd elé pej paripám,
Mer elmegyek nagy világba,
Országokról országokra.

,,Elindula hosszú útra,
Hosszú útra, bujdosásra,
Mene, mene, egy erdőbe,
Talála egy olá ficsúrt."

Hallod-e, te olá ficsúr,
Mi hír vagyon a faluba?
,,Én egyebet nem hallottam,
Kádár Katát elvesztették,

Kádár Katát elvesztették,
Feneketlen tóba vették.
Oda mene arr' a helyre,
Leüle a tó partjára:

,,Élsz-e rózsám, vaj meghótál,
Vaj felőlem gondókoztál?"
,,Se nem élek, se nem halok,
Csak felőled gondolkodok!"

Szivét a bánat elfogta,
Beleugrék a nagy tóba.
Egyikből nőtt violaszál,
A másikból rozsmarintszál,

Addig, addig növekedtek,
Amig össze ölelkeztek.
Gyulainé ezt meglátá,
Mind a kettőt leszakasztá.

Talpa alatt elsurolá,
Hát a virág megszólala:
,,Verje meg az egek ura,
Ki a szeretetet rontja,
Éltembe se hagytál nyugton,
Holtom után sem nyughatom!"


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2010-11-11 00:00:00.

Last modified: 2014-06-16 10:04:07

Line count: 42
Word count: 154

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works