The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Liefdelied

Language: Dutch (Nederlands)

Waarom weenen de bloemen, van zaligheid zat,
Elken morgend de blaadjes der kelken nog nat!
Ze zien mij toch dwalen, mistroostig alleen,
langs den wegel waar vroeger wij gingen getween.
Waarom zingen de vogels nog immer hun lied?
O ze voelen de drukte mijns harten dan niet?
Ze spelen en kwelen als vroeger en meer,
het is overal leutig alwaar ik mij keer.

Waarom dartelt het windje nog vroolijk alom?
Waarom klingelt het klokje zoo blijde, waarom?
Ze laten mij loopen mistroostig alleen,
langs den wegel waar vroeger wij gingen getween.
Het is winter daar binnen, het woelt er zoo bang,
In het diepste mijns harten zwijgt morgend gezang!
Komt, buldert orkanen, voort zonder gena!
Want de liefde werpt doornen alom waar ik ga!


Submitted by Harry Joelson

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2010-12-15.
Last modified: 2014-06-16 10:04:10
Line count: 16
Word count: 124

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works