The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Jeg er ikke længer, saa vidt man ved

Language: Danish (Dansk)

Jeg er ikke længer, saa vidt man ved,
hvor tidt jeg søgtes, i Østerled;
men Billede mit i Blomsterord 
dog svæver over den høle Jord,
hvor Øre man har for mitt Hædersnavn,
som Glædernes gamle Fødestavn,
som Edens Have med Livets Træ,
hvor alle Smaablomster staar godt i Læ;

Hvor Solen skinner det helle Aar,
hvor Maanen har ikke Kvæld og Skaar,
hvor Moder kan sige sin Datter forvist: 
"om dig synger nu lille Fugl paa Kvist",
hvor Nattergal taler langt bedre end Stær,
hvor alle hinander har inderlig kær,
hvor alting gaar muntert med Arbejd som Leg,
hvor ingen faar Nykker og ingen faar Nej;

Hvor Blomsten i Eng bliver aldrig Hø,
hvor Fader og Moder skal aldrig dø,
hvor alting vokser og bliver stort 
og kiger i Sky ind ad Himlens Port,
hvor Englene imer gaa op og ned 
og hviske de smaa hvad ingen ved:
hvor dejligt der er over Stjærnetop,
som selv de skal se, naar de kommer derop!

Aarhundreder svæved jeg saa, til Lyst 
og LLængsler søde i Smaafolks Bryst,
paa Skjaldes Tunge, for deres Syn,
som røres kunde af Aandens Lyn,
som tændes kunde af Hjærtets Ild,
naar liflig flagrer dens Lue mild!
Og de som lytted til Skjaldens Sang, 
de drømte om mig saa mangen Gang.

Saa saa de Glimt af min Herlighed 
i Aftønsolen og Hjemmets Fred,
i Pinsetiden, naar Skov blev grøn,
og Bølgen krused sig mild og skøn,
i Barndomstiden, naar den svandt hen
og fløj som en Fugl forbi igen!
Saa lytter, I smaa, naar Skjalden slaar
Guldharpen om Livets Rosengaard!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2011-05-11.
Last modified: 2014-06-16 10:04:22
Line count: 40
Word count: 262

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works