The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Húsz Magyar népdal

Word count: 1104

Song Cycle by Béla Bartók (1881 - 1945)

Show the texts alone (bare mode).

1. A tömlöcben [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Minden ember szerenesésen,
Csak én élek keservesen,
Fejem lehajtom csendesen,
Csak úgy sírok keservesen.

Olyan nap nem jött az égre,
Könnyem ne hulljon a földre,
Hull a földre, hull ölembe,
Hull a gyászos kebelembe.

Bolthajtásos az én szobám,
Még a holdvilág sem süt rám;
Hát a fényes napsugárja
Hogy sütne hervadt orcámra!

Azt sohasem hittem volna,
Tömlöc oldalamat rontsa,
Piros orcám meghervassza,
Bodor hajam levásítsa.

Ne sírj, kedves feleségem,
Ne zokogj, édes gyermekem!
Gondodat viseli az Isten,
Kiszabadulok még innen.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

2. Régi keserves [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Olyan árva vagyok, mint út mellett az ág,
Kinek minden ember nekimegyen s levág;
Az én életemnek és most úgy vagyon sorsa,
Mer bokros búbánat azt igen futkossa.

Hervadni kezdettem, mint ősszel a rózsa,
Kinek nincsen sohutt semmi pártfogója;
Addig menyek, addig a kerek ég alatt,
Valamíg megnyugszom fekete főd alatt.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

3. Bujdosó-ének [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Erdők, völgyek, szűk ligetek,
Sokat bujdostam bennetek,
Bujdostam én az vadakkal,
Sírtam a kis madarakkal.

Azt gondolnád, eső esik,
Pedig a szemem könnyezik,
Szemem könnyes, orcám nedves,
Mind teérted van ez, kedves.

Rózsa nyílik az völgyekből,
Esik eső az egekből.
Hát én magam így egyedül,
Hogy éljek meg nálad nélkül!


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

4. Pásztornóta [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Mikor guláslegény voltam,
Zöld mezőre kihajtottam,
Zöld mezőre kihajtottam,
Gula mellett elaludtam.

Gula mellett elaludtam,
Ott én csak magam maradtam:
Fölébredtem éjféltájba,
Egy barmom sincs az állásba.

Összejártam szállásimat,
Szállásimat, határimat,
Még sem találtam barmomra,
Csak a barna galambomra.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

5. Székely "Lassú" [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Azt akartam én megtudni,
Szabad-e másét szeretni, jaj, jaj, jajajaj;
Tudakoztam, de nem szabad,
Így a szívem gyászban marad,
Így a szívem gyászban marad, jaj, jaj, jajajaj.

Jaj Istenem, add megérnem,
Kit szeretek, avval élnem, jaj, jaj, jajajaj;
Ha azt meg nem adod érnem,
én Istenem, végy el engem,
Én Istenem, végy el engem, jaj, jaj, jajajaj, jajajaj.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

6. Székely "Friss" [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Ne busuljon, komámasszony,
Csak az Isten rozsot adjon;
Megisszuk a rozsnak levit,
Dícsérjük az Isten nevit.

Az ördög is elvitt vóna,
Ha féllitres nem lett vóna;
S a féllitres előkerült
S éngem az ördög elkerült.

Arra vigyázz, öregasszony,
Hogy az ördög el ne kapjon,
Bihal bőrbe öltöztessen,
Pokolba bé döcögtessen,
az ördög pokolba bé ne döcögtessen,
hejehaj!


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

7. Kanásztánc [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Megösmerni a kanászt az ő járásáról,
Megösmerni a kanászt az ő járásáról
Összefűzött bacskoráról, tarisznyakorcáról,
Összefűzött bacskoráról, tarisznyakorcáról.

Elveszett a siskája kilenc malacával,
Elveszett a siskája kilenc malacával,
Utána ment a kanász üres tarisznyával,
Utána ment a kanász üres tarisznyával.

Kimenj, disznó, a buzából, meg ne edd a buzát,
Kimenj, disznó, a buzából, meg ne edd a buzát,
Mer a buza igen drága, megkérik az árát,
Mer a buza igen drága, megkérik az árát.

Megösmerni a kanászt az ő járásáról,
Összefűzött bacskoráról, tarisznyakorcáról;
Felköti a bacskorát arany karikára,
Megfujintja a sipját szomorú nótára.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

8. Hatforintos nóta [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


A cseroldalt összejártam,
Sehol párom nem találtam.
Ez a hatforintos nóta,
Kinek tetszik, járja réa, járja réa.

Kinek nincsen hat forintja,
Erre bizony nem járhatja;
Hat forintját ki sajnálja,
Erre bizony ne is járja, ne járja.

Eddig vendég jól mulattá1,
Ha tetszenék elindulnál!
Uccu gazda, kerülj botra,
A vendéget indítsd útra.

Hej,
Kinek nincsen hat forintja,
Erre bizony nem járhatja,
Erre bizony, erre ne is járja!


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

9. Juhászcsúfoló [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Volt-e olyan juhász,
Volt-e olyan juhász,
Hej, huj, tirajlárom,
Hej, huj, tirajlárom.

Ki meg tudná őrizni,
Ki meg tudná őrizni
Farkastól a bárányt,
Farkastól a bárányt?

Voltak-e farkasok,
Voltak-e farkasok?
Hej, bizony nem angyalok,
Hej, bizony nem angyalok.

Vittek-e el bárányt,
Vittek-e el bárányt?
Hej, bizony nem is hoztak,
Hej, bizony nem is hoztak.

Folyt-e el a vére,
Folyt-e el a vére?
Hej, bizony nem a teje,
Hej, bizony nem a teje.

Volt-e olyan juhász,
Ki meg tudná őrizni
Farkastól a bárányt?


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

10. Tréfás nóta [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Két krajcárom volt nékem,
Két krajcárom volt nékem,
Nékem, nékem, volt nékem.

Buzát vettem én azon,
Buzát vettem én azon,
Azon, azon, én azon.

Elvittem a malomba,
Elvittem a malomba,
-Lomba, -lomba, malomba.

Od'adtam a molnárnak,
Od'adtam a molnárnak,
-Nárnak, -nárnak, molnárnak.

Megőrölte a buzát,
Megőrölte a buzát,
Buzát, buzát, a buzát.

Hazavittem, a lisztet,
Süttem vele perecet,
Megették a gyerekek.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

11. PárosÍtó [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Sárga csikó, csengő rajta,
Vajjon hová megyünk rajta?
Huzsedáré huzsedom.

Maj elmegyünk valahova:
Kocsis Róza udvarára,
Huzsedáré huzsedom.

Betekintünk az ablakon:
Ki kártyázik az asztalon?
Huzsedáré huzsedom.

Kovács Jani ott kártyázik,
Kocsis Róza fésülködik,
Huzsedáré huzsedom.

Ugye Jani, szép is vagyok,
Éppen neked való vagyok,
Huzsedáré huzsedom.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

12. Párosító [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Virágéknál ég a világ,
Sütik már a rántott békát,
Zimezum, zimezum
Recefice bum bum bum.

Váci Gábor odakapott,
Békacombot ropogtatott,
Zimezum, zimezum,
Recefice bum bum bum.

Puskás Mihály későn futott,
Neki csak a, csak a, a fara jutott,
Neki csak a fara jutott,
Zimezum, zimezum, zimezum,
Recefice bum bum bum.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

13. Pär-ének [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Ne hagyj el, angyalom, megöregszem,
Lábaim nem birnak, megbetegszem,
Támadékom te legyél, nálam nélkül ne legyél,
Panaszimnak higyél.

Nem hagylak, angyalom, nem hagylak el,
Lábaid nem birnak, megöregszel.
Támadékod én leszek, nálad nélkül nem leszek,
Panaszidnak hiszek.

Rózsám, nem hagylak el!


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

14. Panasz [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Beteg az én rózsám nagyon,
Talán meg is hal,
Talán meg is hal;
Ha meg nem hal, kínokat lát,
Az is nékem baj,
Ha meg nem hal, kínokat lát,
Az is nékem baj.

A te súlyos nyavalyádból
Adjál nékem is,
Adjál nékem is,
Had érezzük mind a ketten,
Érezzem én is,
Had érezzük mind a ketten,
Érezzem én is.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

15. Bordal [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Ó én édes pintes üvegem.
Leveszem előtted süvegem;
Ahol szép 1,ánt látok, köszöntök,
Ojjat iszom, Csak úgy nyöszörgök.

Három krajcárom volt, elástam,
Megszáradt a torkom, fölástam.
Igy jár, aki mindíg bort iszik,
Míg a temetőbe nem viszik.

Igy jár, aki mindíg bort iszik,
Míg a temetőbe nem viszik.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

16. Hej, édesanyám, kedves édes anyám [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Hej, édesanyám, kedves édes anyám,
Szedje össze nékem a gyászgúnyám,
Szedje össze, akassza a szegre, ej, huj,
Három kerek évig nem veszem testemre.
Szedje össze, akassza a szegre, ej, huj,
Három kerek évig nem veszem testemre.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

17. Érik a ropogós cseresznye [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Érik a ropogós cseresznye,
Viszek a babámnak belőle.
Viszek a babámnak, tyuhaj, belőle,
Ha beteg, gyógyuljon meg tőle.
Viszek a babámnak, tyuhaj, belőle,
Ha beteg, gyógyuljon meg tőle.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

18. Már Dobozon, már Dobozon régen leesett a hó [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Már Dobozon, már Dobozon régen leesett a hó,
Azt gondoltam, kis angyalom, véled leesett a ló,
Kitörött a jobb kezed, mivel ölelsz engemet!
Édes kedves kis angyalom, nem lehetek a tied.
Kitörött a jobb kezed, mivel ölelsz engemet!
Édes kedves kis angyalom, nem lehetek a tied.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

19. Sárga kukoricaszár [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Sárga kukoricaszár,
Kapálatlan, kapálatlan maradtál;
Szőke legény, barna lány,
Öleletlen, csókolatlan maradtál;
Szőke legény, barna lány,
Öleletlen, csókolatlan maradtál.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

20. Buza, buza, buza, de szép tábla buza [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Buza, buza, buza, de szép tábla buza,
Közepébe, sej, haj, két szál levendula.
Ki fogja azt learatni, ha el fogok masérozni?
Ne hagy el, angyalom, fáj a szivem nagyon!
Ki fogja azt learatni, ha el fogok masérozni?
Ne hagyj el, angyalom, fáj a szivem nagyon!
Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő,
Madár lakja aztat, madár lakja tizenkettő.
Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak,
Csárdás kis angyalom, érted fáj a szivem nagyon!
Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak,
Csárdás kis angyalom, érted fáj a szivem nagyon!


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works