The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Två visor i gammal ton = Zwei Lieder

Word count: 270

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Show the texts alone (bare mode).

1. Herr Lager och skön fager [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship

See other settings of this text.


Skön fager, I sen, hur de blomster och blader,
Skön jungfru, de liljor så ljuvliga stå,
Och göken han galer, nöjder och glader!
"Herr Lager, herr Lager, I låten mig gå!"

De björkar de luta sig samman vid stranden,
Skön jungfru, oss lyster att lustvandra där,
[Skön]1 fager och finer, I räcken mig handen!
"Herr Lager, I gören er intet besvär!"

Ett gyldene skrin har jag ärvt af min moder,
Det skolen I äga, skön fager och fin!
"Herr Lager, herr Lager, I ären för goder,
Jag aktar ej guld eller gyldene skrin!"

Så gå, vart I vill, och så drag vart Er lyster!
"Herr Lager, herr Lager, I ären mig kär!"
Då susade skogen och göken blef tyster,
[Och]1 ljuvligen doftade [blomster]2 och bär.

Men nu stå de björkar af kvällsdagg begjutna
Och skamröd är solen som blod eller vin.
Pä ängen vid än hänga liljorna brutna,
Vid äbrädden gräter skön fager och fin.


View original text (without footnotes)
1 omitted by Sibelius.
2 Sibelius: "blommor"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Ett Helicons blomster [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Och skulla jag sörja, så vore jag tokot, 
ty ingen gör rakt, vad Vår Herre gör krokot, 
och ingen sorg på livsens stråt 
kan tvättas bort av gråt. 

Min glädje var ringa, min motgång var mycken, 
min strängalek gjord till att falla i stycken, 
och gjort att förlisa min levnads båt 
- ro hit med vin för en plåt! 

Så vill jag förhärda mitt hjärta och dricka 
dag ut och dag in och i kruset blicka, 
mitt öde i dräggen se 
och ändå le. 

Så vill jag ej fåvitskt med Herranom tvista, 
men dricka och le, tills mitt hjärta vill brista 
och själen få vila i dödens hus 
- ro hit med än ett krus!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works