Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Fem Sange. Digte af Emil Aarestrup og Henrik Hertz

Word count: 737

Song Cycle by Valdemar Fini Henriques (1867 - 1940)

Show the texts alone (bare mode).

1. Kan du erindre, bag grønne Grene [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Danish (Dansk) after the English

Authorship


Based on

Go to the single-text view


Kan du erindre, bag grønne Grene,
Det Sted for Elskov, for Elskov ene,
Hvor du mit Hjertes Løndom vide fik?
Hvor Maanens Ild, som mit Mod besjælte,
Din Rødme saae, da jeg for dig knælte,
Mit Haabs Triumf i dine vaade Blik?
Da du til Barmen dengang sank mig glad,
Bandt Elskov os -- vi skilles aldrig ad!

Og da jeg Navne dig gav, Veninde,
De bedste Navne, jeg kunde finde:
Mit Liv, mit søde Liv, blandt andre fieer,
Din Sølvrøst tonte: «Hvor kan du falde
Just paa dit Liv mig, dit Liv at kalde?
Din Sjæl! din Sjæl! det Navn jeg ynder meer.
Dit Liv forgaaer -- men Salighed for mig
At være Sjælen, som ei skill's fra dig!«


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Min søde Glut! naar du er død [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Danish (Dansk) after the German (Deutsch)

Authorship


Based on
 • a text in German (Deutsch) by Heinrich Heine (1797 - 1856), no title, appears in Buch der Lieder, in Lyrisches Intermezzo, no. 32 ENG ENG FRE FRE
   • This text was set to music by the following composer(s): Blagoje Bersa, Franz Blumenberg, Johann Wolfgang von Ehrenstein, Catharinus Elling, Paolo Felis, Martin Gehrigk, Olivier Greif, Karl Ludwig Friedrich Hetsch, Rudolf Horwitz, Carl Isenmann, Arno Kleffel, Amandus Leopold Leidgebel, Joseph Pembaur, Joachim Raff, Alexander Rapoport, Max Renner, Korstiaan Stougie, Joel Weiss, Eduard Ritter von Welz. Go to the text.

See other settings of this text.


Min søde Glut! naar du er død,
Og Gravens Steen dig dække,
Da gaaer jeg langsomt til dig ned
Og vil mig hos dig lægge.

Jeg kysser, favner, jeg trykker dig,
Du Stille, du Blege, du Blide!
Jeg skjælver, græder, og til et Liig
Jeg bliver selv ved din Side.

De Døde staae op til luftig Dands,
Naar Midnatsklokkerne larme;
Vi to, vi blive i Gravens Dyb,
Jeg hviler i dine Arme.

De Døde staae op til sidste Dom,
Til evig Qval eller Glæde;
Vi to bekymre os ei derom,
Vi blive rolig dernede. 


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Den Elsktes Nærhed [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Danish (Dansk) after the German (Deutsch)

Authorship


Based on
 • a text in German (Deutsch) by Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), "Nähe des Geliebten", written 1795, first published 1795 CAT DUT ENG ENG ENG FRE IRI ITA POR RUS
   • This text was set to music by the following composer(s): Josef Abendheim, Andrew Ager, Agathe Ursula Backer-Grøndahl, Amy Marcy Cheney Beach, Antonín František Bečvařovský, Ludwig van Beethoven, Ingeborg Bronsart von Schellendorf, Norbert Burgmüller, Berthold Damcke, Leopold Damrosch, Moritz, Graf von Dietrichstein, Georg Gerson, Friedrich Wilhelm Grund, Benedikt Hacker, August Harder, Stephen Heller, Karl Friedrich Ludwig Hellwig, Ferdinand von Hiller, Friedrich Heinrich Himmel, Paul Hindemith, Gustav Jansen [not F. G. Jansen], Robert Kahn, Johann Christoph Kienlen, Theodor Fürchtegott Kirchner, Bernhard Klein, Immanuel Friedrich Knapp, Julius Kniese, Conradin Kreutzer, Josephine Lang, Eduard Lassen, Leopold Lenz, Johann Karl Gottfried Loewe, Rolf Martinsson, Wilhelm Mauke, Franz Anton Maurer, Lise Maria Mayer, Nikolai Karlovich Medtner, Fanny Mendelssohn-Hensel, Oscar Merz, Carl Moltke, Béla Nemes Hegyi, Friederike Pallas, Carl Eduard Pax, Carl Ferdinand Pohl, Johann Friedrich Reichardt, Vincenzo Righini, Andreas Jakob Romberg, Franz Peter Schubert, Robert Schumann, Carl, Freiherr von Seckendorff, Václav Jan Křtitel Tomášek, Hugo Ulrich, Julius Weismann, Philip Wolfrum, Karl Friedrich Zelter, Winfried Zillig. Go to the text.

See other settings of this text.


Jeg mindes dig, naar Morgensolen brænder
 Paa Havets Bly;
Jeg mindes dig, naar Maanen Lyset sender
 Fra blege Sky.

Jeg skuer dig, naar i det Fjerne Støvet
 Paa Veien staaer;
I dybe Nat, naar eensom mellem Løvet
 En Vandrer gaaer.

Jeg hører dig, naar Havet skyller Voven
 Mod Strandens Kyst;
Jeg lytter ofte længselsfuld i Skoven,
 Naar Alt er tyst.

Hos dig jeg er, hvor langt du end dig fjerner,
 Du er mig nær!
Sol synker alt, snart funkle mine Stjerner --
 O, var du her!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Ved Nattetid [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Danish (Dansk)

Authorship


See other settings of this text.


Læg dig kun ned og sov kun trygt!
Som Nattevagt jeg sidder.
Sovel, sov sødt og uden Frygt!
Jeg er din Uskylds Ridder.
Vel tænker du., saavidt jeg troer,
Ei paa mig Dagen over;
Men Drømmens Verden er saa stor -
Tænk paa mig, mens du sover.

Blandt hine Billeder, hvis Skræk
Bor Sjæl om Natten ryster,
Maaskee mit Billeds kjendte Træk
I Drømmens Angst dig trøster.
Hold fast min Haand - jeg veed, at Sligt
Du ellers aldrig vover.
Men Drømmens Land er stort og rigt -
Saa gjør det, mens du sover.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Sommerens Tale [ sung text not yet checked against a primary source]

Language: Danish (Dansk)

Authorship


Go to the single-text view


Glæd dig! glæd dig! Tiden kommer,
Da fra Vintrens dunkle Vraa
Til sin lid, sit Himmelblaa
Kalder os den muntre Sommer,
Synger fro:
«Kom herud, I stakkels To!
Kom, tag Deel med mig i Lykken!
I skal vende Sorgen Ryggen.

O, jeg veed det nok, at Smerte,
Uro, Jammer, alle Slags,
Som man ei kan hæve strax.
Plager et uskyldigt Hjerte;
Men lidt Trøst,
Nogen Glæde ved mit Bryst,
Har jeg altid dog hørt sige,
Finde de Ulykkelige.

Naar i Skoven Jægeren skyder,
Kløver dufter rundtomkring,
Kildevæld gjør Hop og Spring,
Skyen fuld af Lynild flyder,
Fiske smaa
Stikke Hovdet af det Blaa,
Og bag Løvene sig sanke
Tusind vevre Sladderhanke --

Gjerne hører jeg fortælle:
«O, hvor Sommeren er smuk!»
Mangt et Hurra, mangt et Suk,
Veed jeg, ikkun mig kan gjælde.
Men der er
Meer end Een, som jeg har kjær:
Digterne, hvor de mig møde,
Kan jeg kysse halvt til Døde.

Og hvad Malerne henrive!
Denne Speiden, dette Blik!
Denne Træffen paa en Prik!
Dobbelt rød man vel maa blive;
Dog, de vil --
Deres Konst det hører til --
Man maa lade sig betragte;
Hvo vil slig en Smaating agte?

De Forelskte i min Skygge
Allermeest jeg holder af;
Gud dem noget Yndigt gav,
Var de ellers nok saa stygge.
I mit Huus,
Under Nøddetræets Suus,
Er de ret, som var de hjemme,
Kan de sig og Verden glemme.

Kom da ogsaa ud, I Gode!
Og den lille Rolling der
Af en Green en Kjephest skjær,
Hæng en Krands omkring hans Ho'de!
Jordbær smaa
Rødme, hvor I staae og gaae;
Jeg vil vise Vei i Lunden,
Putte ham dem selv i Munden.

Jeg er med jer, naar I vandre
Hjem blandt vilde Rosenhegn,
Trykket af en sagte Regn
Under Løvet til hverandre.
Guld i Blaat
Følger paa mit Vaadt og Graat,
Og bag Bladet i det Dunkle
Skal en smuk Sancthans-Orm funkle.

Ja, jeg giver Kildevandet
Et Slags udsøgt, munter Kraft,
Som skal, meer end Druesaft,
Bringe eder her paa Landet
Til at lee,
Til at see
Alt, hvad Livet forestiller,
Som igjennem Viisdoms Briller.»


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works