by Robert Burns (1759 - 1796)
Translation by Josef Václav Sládek (1845 - 1912)

Bess and her spinning wheel
Language: Scottish (Scots) 
Available translation(s): FRE
O leeze me on my spinnin-wheel!
And leeze me on my rock and reel,
Frae tap to tae that cleeds me bien,
And haps me fiel and warm at e'en!
I'll set me down and sing and spin,
While laigh descends the simmer sun,
Blest wi' content, and milk and meal –
O leeze me on my spinnin-wheel!

On ilka hand the burnies trot,
And meet below my theekit cot.
The scented birk and hawthorn white
Across the pool their arms unite,
Alike to screen the birdie's nest
And little fishes' callor rest:
The sun blinks kindly in the biel'
Where, blythe I turn my spinnin wheel.

On lofty aiks the cushats wail,
And Echo cons the doolfu' tale; 
The lintwhites in the hazel braes,
Delighted, rival ithers lays:
The craik amang the claver hay,
The pairtrick whirrin o'er the ley,
The swallow jinkin round my shiel,
Amuse me at my spinnin wheel.-

Wi' sma' to sell, and less to buy,
Aboon distress, below envy,
O wha wad leave this humble state,
For a' the pride of a' the Great?
Amid their flairing, idle toys,
Amid their cumbrous, dinsome joys,
Can they the peace and pleasure feel
Of Bessy at her spinnin wheel!

Confirmed with The Complete Poetical Works of Robert Burns, Cambridge edition, Boston and New York, Houghton Mifflin Company, 1897, page 240.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Georg Pertz (1830 - 1870) CZE FRE ; composed by Bruno Ramann.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CZE Czech (Čeština) (Josef Václav Sládek) , "U kolovrátku"
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Oh que j'aime mon rouet !", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
U kolovrátku
Language: Czech (Čeština)  after the Scottish (Scots) 
Můj kolovrátek buď mi zdráv,
můj kužel, naviják i stav;
od hlavy k patě dá mi šat
a povlaky, v nichž teplo spát!
Já sednu, zpívám, předu len,
až k západu se kloní den;
svůj chléb a mléko vezmu teď, —
můj kolovrátku, přeď mi, přeď!

Dva potůčky mi bublají,
pod chaloupkou se stékají,
a břízy, hloh kdy vypučí,
si přes tůň padnou v náručí
a chrání hnízda před žehem
a malé rybky pod břehem;
slunečko zlatí každou sněť, —
můj kolovrátku, přeď mi, přeď!

Kdes v doubí doupnák zastýská,
zní ozvěna od skaliska,
a ořechovém na keři
konopky zpěvem soupeří.
Teď chřástal volá v jeteli,
teď koroptvičky letěly
a vlaštovka se mihla, hleď, —
můj kolovrátku, přeď mi, přeď!

Za malou mzdu, však bez potřeb
jím v pokoji svůj vlastní chléb; —
kdo změnil by ten prostý stav
za velkých moc a zlatohlav?
V tom lesku svém a honu, hrách
a hlučných panských zábavách
zda šťastni jsou, jak já jsem teď? —
Můj kolovrátku, před mi, přeď!

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]