by Bernhardt Severin Ingemann (1789 - 1862)

De elleve Jævningers Jordefærd
Language: Danish (Dansk) 
Faner vifted over Skjolde
   I det store Gravkapel.
Der laa mine Venner kolde;
Til de Helte, tro og bolde,
   Sagde jeg et tungt Farvel.
 
Gert ej leged mer med Lanse;
   Han var stum, som lystigst lo;
Han, som sang i Vaabendanse --
Han, som fløj mod Jomfrukranse --
   De var alle bragt til Ro.
 
Sidste Gang jeg saa de stærke;
   Fast jeg kendte dem ej mer.
Under Sang af Bisp og Klerke
Hilste jeg hvert Vaabenmærke --
   Dem jeg aldrig mere ser.
 
Flyve Ørne over Strande,
   Tænker jeg paa eders Dyst,
Ørne fra Bedriftens Lande!
Roland med den brustne Pande!
   Oliver med knuste Bryst!
 
Tavs, Carolus sønderklemte
   Rolands Sværd i Dødens Hal.
Hjaltet til sin Død han gemte;
Aldrig Verdens Hersker glemte
   Dem, som faldt paa Ronceval.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2008-06-03 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:02:43
Line count: 25
Word count: 124