The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Nei sjaa, kor det blaaner her!

Language: Norwegian (Nynorsk)

Nei sjaa, kor det blaaner her!
No maa me roe oss, Kyra!
Aa nei, slike fine Bær,
og dei, som det berre kryr a'!
Nei Maken hev eg kje sét!
Sùmt godt her er daa til Fjells.
No vil eg eta meg mett;
her vil eg vera til Kvelds!

Aa nam-nam, so søtt og godt!
Ja naar det slik seg lagar! --
Og allestad blaatt i blaatt!
Her hev eg for mange Dagar.
Slik Smak so frisk og so fin!
Eg er som paa Kongens Slott.
D'er plent som den beste Vin;
aa nam-nam, so søtt og godt!

Men kom no den Bjørnen stor!
- Her fekk bli Rom aat oss baae.
Eg torde kje seia eit Ord
til slik ein rysjeleg Vaae.
Eg sa berre: "ver so god!
No maa du kje vera bljug!
Eg læt deg so vel i Ro;
tak for deg etter din Hug."

Men var det den Reven raud,
so skuld' han faa smaka Staven;
eg skulde banke han daud,
um so han var Bror til Paven.
Slikt skarve, harmelegt Sleng!
Han stèl baade Kje og Lam.
Men endaa so fin han gjeng
og hev korkje Agg hell Skam.

Men var det den stygge Skrubb,
so arg og so hol som Futen, --
eg tok meg ein Bjørkekubb
og gav han ein god paa Snuten.
Han reiv sund Sauir og Lomb
for Mor mi so traadt og tidt;
ja sant! um han berre kom,
so skuld' han so visst faa sitt.

Men var det den snilde Gut
der burte fraa Skare-Bròte,
han fekk vel ein paa sin Trut, --
men helst paa ein annan Maate.
Aa Tøv, kva tenkjer eg paa!
Det lid nok paa Dagen alt...
Eg maa til Buskapen sjaa; --
ho "Dokka" drøymer um Salt.


Translation(s): FRE GER

List of language codes

E. Grieg sets stanzas 1, 3-6

About the headline (FAQ)

View text with footnotes

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "La côte aux myrtilles", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , title 1: "Blaubeerhang", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:29
Line count: 48
Word count: 289

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works