The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Maria sad på Hø og Strå

Language: Danish (Dansk)

Maria sad på Hø og Straa
i Stald ved Nattetide,
i Krybben Jesusbarnet laa
i Svøb med Fagter blide.
 
En Engel kom med Krone paa,
den var af Guld det røde,
deri saa mange Sole smaa
man funkle saa og gløde!
 
Som Bøg i Skov han raged op,
som Pilen rank til skue,
hans Vinger gik fra Taa til Top,
som Lyn i Lyn, i Bue!
 
Saadan med ét den Engel stod
for Hyrderne i Vange,
da gyste det i deres Blod,
de blev saa grumme bange!
 
”Vær aldrig bange”, sagde han,
”og I maa ikke græde!
Jeg kommer fra det skjulte Land
Med Julesang og Glæde!
 
”Jeg kommer fra Guds Paradis
med Sang til Folkemunde!
Guds Søn er født paa Barnevis
til Frelser fra det onde!
 
”Det Jesusbarn, i Krybben lagt,
i Betlehem I finde,
han vil med eder gaa i Pagt,
saa Himmerig I Vinde!”
 
Og der kom Barneengle smaa,
som Stjærnene saa mange,
med Kroner og med Vinger paa,
med klare Julesange!
 
Til Dagskær og til Morgengry
de sang paa Hyrdemaalet,
de sang i Kor, de sang i Sky,
af Himmelglans omstraalet:
 
"Nu Ære være Himlens Gud,
Som troner i det Høie!
Paa Jorden Fred! med Julebud
sig Mennesker fornøje!
 
”Halleluja, Halleluja,
For Frelseren den Spæde!”
Saa lød det alle Vegne fra,
til evig Juleglæde!
 
Med det Halleluja i Mund
de Hyrder allesammen
gik i den Jule-Morgenstund
til Betlehem med Gammen.

De kom og fandt paa Hø og Straa
Maria Kongemoder
og fandt i Krybben, hvor han laa
Guds egen Søn, vor Broder.

De takked Gud af Hjærtensgrund,
og det med Fryd og Gammen,
det gør med dem i allen stund
vi kristne alle sammen.


Submitted by Leif Møller

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2014-02-24.
Last modified: 2014-06-16 10:04:23
Line count: 56
Word count: 278

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works