Visor om Sverige - 4 sånger

by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 179

1. Ingen dröm är så blond som vår [sung text checked 1 time]

Ingen dröm är så blond som vår och ingen längtan så ljus
 [ ... ]

Authorship

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

2. Vårens solfall på granplankens flo [sung text checked 1 time]

Vårens solfall på granplankens flo
 [ ... ]

Authorship

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

3. Doft av löv över vägarna fram: Vivo [sung text checked 1 time]

Doft av löv över vägarna fram
 [ ... ]

Authorship

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

4. Vinden rasslar i sälg och pil [sung text checked 1 time]

Vinden rasslar i sälg och pil
 [ ... ]

Authorship

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.