Fyra svenska epigram

Song Cycle by Lennart Hedwall (b. 1932)

Word count: 121

1. Conclusio [sung text not yet checked]

Uthaf sitt egit lijn så plä en spinnel spinna
En rätt subtiligh vääf; lätt see at du kan finna
  Så mycket af dig sielf, som just dit egit är,
  Afskrijfva andras värck, det är ett slätt besvär.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Skuggan [sung text not yet checked]

Än före dig går skuggan, än dig följer,
än vid din sida; hon ej förr sig döljer,
än allt är mörker. Så är dödens bild
ej något ögonblick från lifvet skild.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Månen som en hund skäller oppå [sung text not yet checked]

Månan i tysthet går sin gång och aktar ej hundglafs;
Så gör en lastlös man, som ärliga lever i stillo;
Ler åt gabbara-gläntz och klaffaretunga föraktar.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Nögd lefnad [sung text not yet checked]

Äta litet, dricka watten,
Roligt sällskap, sömn om natten,
Käckt arbeta, lägligt bo,
Stillhet någon stund på dagen;
Det är lagen,
För min hälsa och min ro.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]