Difference(s) between text #20657 and text #94366

Go to the Instructions

11Má píseň zas mi láskou zní,Má píseň vroucně láskou zní,
22když starý den umirá,když tklivě den umírá,
33a chudý mech kdy na šat svůja mech chudobný ozdobou
44si tajně perle sbíra.skvost rosných perel sbírá.
55
66Má píseň v kraj tak toužně zní,Má píseň vrouc láskou zní,
7když svetem noha bloudí;
8jen rodné pusty dálinou
9zpěv volně z ňader proudí.
10
11Má píseň hlučně láskou zní,
127když bouře běží plání;když bouře běží plání;
138když těším se, že bídy prostkdyž těším se, že bídy prost
149dlí bratr v umírání.dlí bratr v umírání. -

Instructions

To select texts manually for this utility, click on the link at the top of each of the two texts you wish to compare, and then return to this page and reload it. The text ids are stored as cookies.