Difference(s) between text #20659 and text #94368

Go to the Instructions

11A les je tichý kolem kol,A les je klidný kolem kol,
22jen srdce mír ten ruší,jen srdce klid ten ruší,
33a černý kouř, jenž spěchá v dol,a černý kouř, jenž spěchá v dol,
44mé slze v lících, slze suší.mé slzy v lících suší.
55
66Však nemusí jich usušit,Však nemusí jich usušit,
77necht' v jiné tváře bije.nechť jiné tváře kryje,
88Kdo v smutku může zazpívat,kdo v smutku může zazpívat,
99ten nezhynul, ten žije, ten žije!ten nezhynul - ten žije! -

Instructions

To select texts manually for this utility, click on the link at the top of each of the two texts you wish to compare, and then return to this page and reload it. The text ids are stored as cookies.