by Julian Przyboś (1901 - 1970)

Urywek
Language: Polish (Polski) 
Wszedł w las - pomniejszony nagle przez chłodny
gąszcz i głuchy mrok,
a wyszedł - wyższy o wierzchołki, szerszy o rozśpie -
waną polanę!
Biło w górę od południowego żaru.
Usłyszał powietrze:
- Nie przeszkadzaj ptakom...

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 7
Word count: 36