by Elias Sehlstedt (1808 - 1874)

Fjäriln
Language: Swedish (Svenska) 
Du lilla fjäril som flyger och far
och brådtom har,
och full utaf lefnadslust spritter,
Det tycks som du blott fått ditt unga lif
till tidsfördrif,
att leka bäst du gitter.

Du tycker väl ej det är ledsamt det,
jag sämre vet,
dock, ej på vår lefnadslust klagom,
Tänk om du hade som myran en stack 
att dras med, ack!
Du finge då sprätta så lagom!

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2020-09-27
Line count: 12
Word count: 66