by Jacinto Verdaguer (1845 - 1902)
Translation by Anonymous / Unidentified Author

Balada de Mallorca
Language: Spanish (Español)  after the Catalan (Català) 
A la vora-vora del mar on vigila
omplia una verge son cànter d'argila,
mirant-se en la font.

Son peu de petxina rellisca en la molsa
i a trossos lo cànter s'enfonsa rodolant;
del plor que ella feia, la mar, que era dolça,
tornava amargant.

No és molt si sospira quan veu les esberles
del canteret d'or!

La mar de'n dolia; les pren en sa falda,
i al maig, per plantar-hi, demana un roser;

Per bres la conquilla de Venus los dóna,
i al maig, per plantar-hi, demana un roser;

Tres eren los testos, tres foren les illes;
les illes en flor del mar!

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Tinelot Wittermans

This text was added to the website: 2004-03-28
Line count: 15
Word count: 103