Psalm
Language: Swedish (Svenska) 
O, Herre, låt din röst mig höra få, O, Lord, 
om vägen leder rätt! O, Herre, var min tröst, 
att jag må stå i kampen stark till slut. 

O, Herre, giv mig makt att handla stort, 
om och jag lida må! O, Herre, var min vakt, 
att vad jag gjort må bli i död min frid! 

O, Herre, stärk min tro, mig luttring giv  
att vilan nå hos dig! O, Herre, giv mig ro 
och när mig bliv, låt dina portar upp.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Leif Møller

This text was added to the website: 2012-05-27
Line count: 9
Word count: 82