by Gottfrid Kallstenius (1873 - 1942)

Trindskallarna
Language: Swedish (Svenska) 
Trindskallar å vi allihoppa,
alla månskor i hela Europa,
hur om vår lärdom än vi ropa,
hur vår stolthet än gör sig bred.
Somliga arma, andra rika,
ä vi likafullt varandra ganska lika:
lätt är det nog att fred predika
svårare det är att håla fred.
Trindkallar ä vi hela hopen,
gamla gubben såväl som unga glopen.
När vi åt andra gräva gropen,
trilla själva vi däeeri ned.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2004-05-16
Line count: 12
Word count: 68