by Erik Bøgh (1822 - 1899)

Ak ja, det kære første bal
Language: Danish (Dansk) 
Ak ja, det kære første bal,
det står endnu for tanken
med herligheder uden tal,
med angst og hjertebanken,
med rosenkrans og rosendragt
og salighed i polkatakt
og små inklinationer,
og så orkestrets trylleklang,
da var det netop første gang,
jeg hørte disse toner:
La-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 
La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 

Der var på ballet en student,
så ung og så blufærdig,
han var vel tyve år omtrent,
hvor han dog var elskværdig! 
Og hvor han dansed gratiøst,
og hvor han førte mageløst,
og hvor hans ord berusede! 
Når jeg med ham i dansen for,
jeg mærked af den hele jord
kun tonerne, der brused:
La-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 
La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 

Vi talte om, jeg ved ej hvad,
mens vi i dansen svæved,
jeg ved kun at jeg var så, glad,
endskønt mit hjerte bæved. 
Snart i den muntre tonestrøm
svandt natten som en flygtig drøm,
kun mindet blev tilbage,
thi for mit blik han stod så sød,
og for mit øre end det lød
i mange, mange dage:
La-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 
La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 

Nu fulgte der et længselsår
med sukken og med venten,
jeg blev så sært til mode, når
jeg tænkte på studenten. 
Og valsens kære melodi
fremmaned ballets trylleri
og al den fryd, der flyede,
jeg nynned derfor mangen gang
som en vemodig mindesang,
imens jeg sad og syede:
La-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 
La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 

Dog sangen endte ej så trist,
den fik en anden tone:
Studenten han er nu kopist,
og jeg, - jeg er hans kone. 
Og i vort lille hjem vi har
hver aften bal, og det sågar
med egne musikanter! 
Vor gamle vals vi glemme ej,
nu synger han, nu synger jeg
og et par små diskanter:
La-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la. 
La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la,
la-la-la, la-la-la, la-la-la, la.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 70
Word count: 345