by Johanna Emīlija Lizete Rozenberga (1865 - 1943), as Aspazija

Ūdens lilija
Language: Latvian (Latviešu valoda) 
Nevajag tai zemes balsta, 
Saknei būtu tas par smagu; 
Viegli peld pa ūdens virsu 
Baltā lilja, platās lapas 
It kā spārnus izpletusi. 

Bailīgs tuvojas tai mēness, 
Kāpdams vilnīti pa vilnim, — 
Lilja, acis atpletusi,
Runā tik ar lielām zvaigznēm. 

Peld tā pašas dzelmes vidū,
Kur neviens to nevar aizsniegt, 
Nevar skart ar rupjiem pirkstiem, 
Paliek mūžam spoža, balta...
Ak, kaut būtu es tā lilja! — 

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2021-02-03
Line count: 14
Word count: 65