by Anonymous / Unidentified Author

Ungt Mod
Language: Swedish (Svenska) 
Fins ej lots? Låt go ändå!
Äfventyrligt skön är vågen,
Blåsten sticker skarpt: Låt gå!
Vind i seglen, storm i hågen!
Doft af tång från mörkblå vatten,
Välkomstfläkt från djupets värld!
Spridda fiskar bloss i natten!
Kan du tänka bättre färd?
Talar man om skär och bankar? Låt dem tala!
Vinden snart jaga bort de fega tankar och bevinga jullens fatt!
Stolta fara finns då ingen, som dig älskar utom jag?
Lika gott! Med svarta vingen sväfva fran i trollskt behag!
Och det susar, när du spänner flykten öfver dunklad våg;
Andeverldens magt jag känner, lifvande vårt glada tag!
Korta äro glädjens stunder, njut dem derför, stark och ung!
Skulle jullen ängå under, modig död är aldrig tung.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Noks Nauta

Text added to the website: 2007-08-17 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:02:26
Line count: 16
Word count: 118