by Atis Ķeniņš (1874 - 1961)

Glāsts
Language: Latvian (Latviešu valoda) 
Glāstu tavas mīļās rokas,
Skūpsts mans - saules rieta stars;
Grib vēl tavu galvu svētīt
Siltais, sārtais mīlas gars.

Skūpstu tavas klusās acis,
Valgās lūpas šķīsti kairs,
Aiziesi caur nakti dienā,
Manim dienu nebūs vairs.

Tikai krēsla, tikai miņa,
Tālu skanēs sapņu zvans;
Viņam tumsā pretī iedams,
Tevi meklēs gars vēl mans.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Malcolm Wren [Guest Editor]

This text was added to the website: 2021-02-03
Line count: 12
Word count: 52