by Anonymous / Unidentified Author

De maegdekens
Language: Dutch (Nederlands) 
Ik zag een choor verheven
met Maegdekens plaijsant
door Liefden soet gedreven
in 't hemels vaderlant. 

Om 't Lammeken sy swierden 
en songen een nieu liedt
met Kroonen van Laurieren
so ons Sint Jan bediedt. 

Men hoort daar niemand sugten
het was al vol genugten
Men song daar 
al Victorie, Victoria.
Men gaf daar 
aan het Lammeken de eeuw'ge Gloria.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2011-03-17
Line count: 14
Word count: 60