by Vilhelm Ekelund (1880 - 1949)

I drömmar träden stå
Language: Swedish (Svenska) 
I drömmar träden stå.
Öfver de bleka stränder 
det mörknar fort och skumt till afton ner.
Hur lyser skymning blå!
O Vår, jag ser en Psyke skär
med skygga lyfta händer,
dig öfver staden stå.

Än mildt fördröjer
sig kring ditt hufvud dagens sken, det sista,
men i ditt bröst, som stumma böner höjer,
all nattens bittra längtans bäckar brista.

Och fleroch flergå stjärnor fram. O Vår,
o Psyke späd med skygga lyfta händer,
hur blek sig stjärnan vid din hjässa tänder,
hur darrar dunklet vid ditt veka hår.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 15
Word count: 89