by Karl August Tavaststjerna (1860 - 1898)

Tag vingar, du fina
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FRE
  Tag vingar, du fina, 
du skimrande barn af min själ,
blif ej och förtvina 
som lyckans benådade träl!

  Tag vingar och svinga 
med sommar och solljus och doft, 
förklinga, förklinga,
en ton är ej bunden i stoft!

  Tag vingar och svinga, 
förr'n trampad i gruset du dör,
så högt, så att inga 
utaf mina suckar du hör!

About the headline (FAQ)

Confirmed with För morgonbris, dikter af K. Aug. Tavaststjerna, Helsingfors P. H. Beijer, 1883, Helsingfors Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri 1883, page 156.


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title unknown, copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-12-19
Line count: 12
Word count: 58