by Anonymous / Unidentified Author

Wij komen alle drie
Language: Dutch (Nederlands) 
Wij komen alle drie uit vreemde landen,
uit orienten door een ster geleid,
vieren uwe macht en kussen uwe handen,
groeten met ootmoed uw majesteit.
Ik wense dat u God zoude voorspoed geven
en lange laten leven voor ons zaligheid.
Dit nieuw geboren kind, de vorst der joden,
Hoe groot is zijn macht en machtengebied,
dat de hemel zelf zendt sterren ons voorboden,
die ons metter spoed tot hem ontbiedt.
Wij zullen hem dan met gebogen leden
giften met gebeden geven, die gij ziet.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2010-07-15
Line count: 12
Word count: 84